Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

GDYNIA INTERNATIONAL SCHOOL, PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL

"English Every Day and Everywhere"
Kevin D'Arcy

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby każde dziecko w naszej szkole osiągnęło najwyższy możliwy poziom rozwoju edukacyjnego. Aby to osiągnąć, wykraczamy znacznie poza Podstawę Programową. Dodatkowo wspieramy każde dziecko w rozwijaniu umiejętności w zakresie: krytycznego myślenia, rozwoju językowego, rozwoju fizycznego i rozwoju muzycznego. Jedną z moich głównych inspiracji jest psychologiczna teoria edukacji Benjamina Blooma.

Kevin D’Arcy

Nasze wartości i różnorodność międzykulturowa inspirują uczniów do stawania się empatycznymi, odpowiedzialnymi i międzynarodowymi obywatelami.

 • Najwyższa jakość edukacji dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Narodowy Programu Nauczania w Anglii
 • Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakość edukacji

 • Ciepła, rodzinna atmosfera
 • Konstruktywna komunikacja pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami

Rodzinna atmosfera

 • Różnorodność i multikulturowe doświadczenia
 • Zróżnicowane tradycje i style życia, tolerancja, wrażliwość, świadomość różnic

Międzynarodowe środowisko

 • Kompletny, aktywizujący program na każdym szczeblu edukacji
 • Języki obce, literatura, muzyka, aktywność sportowa

Aktywizująca edukacja

 • Tolerancja
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Współpraca
 • Nieustający rozwój

Filozofia

 • Rywalizacja i Fair Play
 • Pluralizm, szacunek, dobre maniery
 • Kultura osobista, krytyczne myślenie, integracja

Walory edukacyjne

W tworzeniu naszej kadry, zawsze preferujemy nauczycieli, których rozległe zainteresowania intelektualne, sportowe i inne mają wartość edukacyjną dla dzieci.

O nas

Gdynia International School (GIS) została założona w 2013 roku oferując polskim i zagranicznym rodzinom międzynarodową, anglojęzyczną edukację dla ich dzieci. Założycielem GIS jest Kevin D’Arcy – posiadający wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu placówek oświatowych.

Obecnie, w skład Gdynia International School wchodzi przedszkole (od 2½ do 6 lat), oraz szkoła podstawowa. Przedszkole mieści się w Gdyni na ul. Kapitańskiej 37 (wcześniej na ul. Moniuszki 10). Szkoła podstawowa znajduje się pod tym samym adresem tworząc z przedszkolem jeden kompleks. Szkoła sukcesywnie rozszerza swoją ofertę tworząc kolejne klasy. Programy nauczania są zgodne z Brytyjskim Programem Nauczania oraz spełniają wymagania Ministerstwa Edukacji w Polsce.

Kadra pedagogiczna składa się z wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z pasją. To profesjonaliści, którzy świetnie nauczają i mają bardzo dobre podejście do dzieci.

Zajęcia w GIS prowadzone są na najwyższym poziomie, według najlepszych międzynarodowych standardów i programów nauczania, dostosowanych do potrzeb uczniów. Aktywizujący, całościowy program przyczynia się do pełnego rozwoju uczniów i ich talentów, tak aby w przyszłości byli liderami w swoich dziedzinach.

Uczestniczymy także w programie edukacji morskiej „Gdynia na fali”

Gdynia na fali

Dzień Otwarty – Zapraszamy!

W sobotę, 27 kwietnia, zapraszamy na Dzień Otwarty. Tego dnia będzie można zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola, poznać nauczycieli, zobaczyć klasy, salę gimnastyczną, pracownię komputerową itd. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia! Gdynia, ul. Kapitańska 37, od 10:00 do 13:00  

Czytaj więcej »

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja trwa! Ostatnie miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny!Anglojęzyczne przedszkole Gdynia International School to miejsce, gdzie edukacja idzie w parze z zabawą i rozwojem osobistym w inspirującym międzynarodowym środowisku. Oferujemy unikalny program edukacyjny, który zachęca dzieci do odkrywania świata poprzez zabawę, interaktywne nauki i działania twórcze. Dzięki międzynarodowemu otoczeniu, dziecko od najmłodszych lat będzie miało możliwość nauki języków obcych, poznania różnych kultur oraz budowania przyjaźni z rówieśnikami

Czytaj więcej »

REFERENCJE