Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

GDYNIA INTERNATIONAL SCHOOL, PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL

"English Every Day and Everywhere"
Kevin D'Arcy

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby każde dziecko w naszej szkole osiągnęło najwyższy możliwy poziom rozwoju edukacyjnego. Aby to osiągnąć, wykraczamy znacznie poza Podstawę Programową. Dodatkowo wspieramy każde dziecko w rozwijaniu umiejętności w zakresie: krytycznego myślenia, rozwoju językowego, rozwoju fizycznego i rozwoju muzycznego. Jedną z moich głównych inspiracji jest psychologiczna teoria edukacji Benjamina Blooma.

Kevin D’Arcy

Nasze wartości i różnorodność międzykulturowa inspirują uczniów do stawania się empatycznymi, odpowiedzialnymi i międzynarodowymi obywatelami.

 • Najwyższa jakość edukacji dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Narodowy Programu Nauczania w Anglii
 • Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakość edukacji

 • Ciepła, rodzinna atmosfera
 • Konstruktywna komunikacja pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami

Rodzinna atmosfera

 • Różnorodność i multikulturowe doświadczenia
 • Zróżnicowane tradycje i style życia, tolerancja, wrażliwość, świadomość różnic

Międzynarodowe środowisko

 • Kompletny, aktywizujący program na każdym szczeblu edukacji
 • Języki obce, literatura, muzyka, aktywność sportowa

Aktywizująca edukacja

 • Tolerancja
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Współpraca
 • Nieustający rozwój

Filozofia

 • Rywalizacja i Fair Play
 • Pluralizm, szacunek, dobre maniery
 • Kultura osobista, krytyczne myślenie, integracja

Walory edukacyjne

W tworzeniu naszej kadry, zawsze preferujemy nauczycieli, których rozległe zainteresowania intelektualne, sportowe i inne mają wartość edukacyjną dla dzieci.

O nas

Gdynia International School (GIS) została założona w 2013 roku oferując polskim i zagranicznym rodzinom międzynarodową, anglojęzyczną edukację dla ich dzieci. Założycielem GIS jest Kevin D’Arcy – posiadający wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu placówek oświatowych.

Obecnie, w skład Gdynia International School wchodzi przedszkole (od 2½ do 6 lat), oraz szkoła podstawowa. Przedszkole mieści się w Gdyni na ul. Kapitańskiej 37 (wcześniej na ul. Moniuszki 10). Szkoła podstawowa znajduje się pod tym samym adresem tworząc z przedszkolem jeden kompleks. Szkoła sukcesywnie rozszerza swoją ofertę tworząc kolejne klasy. Programy nauczania są zgodne z Brytyjskim Programem Nauczania oraz spełniają wymagania Ministerstwa Edukacji w Polsce.

Kadra pedagogiczna składa się z wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z pasją. To profesjonaliści, którzy świetnie nauczają i mają bardzo dobre podejście do dzieci.

Zajęcia w GIS prowadzone są na najwyższym poziomie, według najlepszych międzynarodowych standardów i programów nauczania, dostosowanych do potrzeb uczniów. Aktywizujący, całościowy program przyczynia się do pełnego rozwoju uczniów i ich talentów, tak aby w przyszłości byli liderami w swoich dziedzinach.

Uczestniczymy także w programie edukacji morskiej „Gdynia na fali”

Gdynia na fali

„Tydzień Szczęścia”

Gdynia International School przystąpiła do inicjatywy „Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole”. Jest to coroczne wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na narzędzia psychologii pozytywnej, które można wykorzystywać w edukacji. Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole odbywa się w całej Polsce w trzecim tygodniu września (w tym roku od 18 do 24 września). Jest to wydarzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wszystkich, dla których edukacja jest bliska i ma znaczenie w kształtowaniu dobrostanu jednostkowego i zbiorowego.

Czytaj więcej »

Nowy rok szkolny

Z wielką radością i pełni energii rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/24 w naszej anglojęzycznej szkole podstawowej – Gdynia International School. To ważny moment, który niesie za sobą wiele wyzwań dla naszych uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Czytaj więcej »

Summer School

Summer School Tradycyjnie w okresie wakacji przedszkole Gdynia International School organizuje specjalny program letniej szkoły, zwany „Summer School”. Dzięki temu dzieci mogą spędzić letni czas ucząc się angielskiego w lekki sposób– uczestniczą w warsztatach, zajęciach plastycznych i sportowych oraz różnego rodzaju wycieczkach.

Czytaj więcej »

REFERENCJE